wielkopolskie

Województwo wielkopolskie

MapaHerb

Województwo utworzone w 01.01.1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3,5 mln osób (30 czerwca 2019 r.) z siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.
Województwo wielkopolskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności.
Województwo wielkopolskie utworzono 1 stycznia 1999 z województw poprzedniego podziału administracyjnego:

Liczba miast na prawach powiatu 4
Liczba powiatów 31
Liczba gmin miejskich 19
Liczba gmin miejsko-wiejskich 94
Liczba gmin wiejskich 113

Samorząd wojewódzki
Organem stanowiącym samorządu jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego, składający się z 39 radnych. Siedzibą sejmiku województwa jest Poznań. Sejmik wybiera organ wykonawczy samorządu, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem.

  • wielkopolskie.txt
  • ostatnio zmienione: 2020/05/17 14:32
  • przez ryszardgol1