miasta

Miasta

Miasto (od prasłow. „местьце”, „mě́stce”–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza
charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych,
ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą miejski styl życia.
W różnych państwach kryteria miejskości są różne, najczęściej są to kryteria ludnościowe bądź prawno-administracyjne (prawa miejskie).

Piła Złotów Jastrowie
Zobacz opis Zobacz opis Zobacz opis
Krajenka
Zobacz opis
  • miasta.txt
  • ostatnio zmienione: 2021/01/23 18:02
  • przez ryszardgol1